Phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu của năm bản lề 2020

09/01/2020

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tham dự hội nghị, về phía khách mời có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) bao gồm các lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Thanh tra Bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Quản lý xây dựng Công trình; Bộ Công an có đại diện Cục An ninh kinh tế cùng Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban quản lý dự án và toàn thể cán bộ, viên chức người lao động Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

 

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trình bày báo cáo tại hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, Việc triển khai thực hiện các hoạt động trong năm 2019 của các dự án thuộc Ban đã đạt kết quả khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch và tiến độ. Kết quả giải ngân vốn ODA đạt 101% kế hoạch vốn Bộ giao. Không có dự án chậm tiến độ và vi phạm các thủ tục về đầu tư. Nhiều hoạt động của các dự án thuộc Ban đã tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị xuất khẩu lâm sản, xây dựng chính sách và góp phần vào việc thực hiện thành công mục tiêu của ngành Lâm nghiệp. Các dự án đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và tổ chức vùng dự án, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, chống xói lở và đối phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh việc hỗ trợ đầu tư, các dự án cũng đã tập trung chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ dự án các cấp và trang bị kiến thức nông, lâm nghiệp cho người dân dự án. Các khóa tập huấn do dự án các cấp tổ chức cho cán bộ dự án các cấp và người hưởng lợi đã đáp ứng được nhu cầu về kiến thức cũng như kỹ năng để quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

 

Thành công nổi bật của Ban năm 2019 là đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thu hút và vận động nguồn ODA cho lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm tập trung vào giải quyết các nội dung của đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Cụ thể, Ban đã ký Hiệp định và tiến hành các thủ tục liên quan đến triển khai thực hiện 02 dự án mới từ nguồn vốn nhà tài trợ KfW; WB và hiện tại đang tiếp tục xây dựng thêm một số đề xuất dự án mới cũng đã được Nhà tài trợ đồng thuận đưa vào danh mục cam kết tài trợ. Điều này đã tạo ra tiền đề cho việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển lâm nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu của Ban trong giai đoạn tiếp theo.

 

Về công tác cán bộ công nhân, viên chức người lao động năm 2019, Ban cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận như việc xây dựng phương án bố trí công việc để cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên Công đoàn tiếp tục có việc làm ổn định, thường xuyên, tạo thu nhập ổn định và nâng cao cuộc sống cho mỗi cán bộ, công nhân viên chức, giúp người lao động yên tâm công tác. Ban đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên viên chức và hợp đồng lao động tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình chủ trương lớn của Bộ như: Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chương trình cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào xây dựng đời sống văn hoá công sở, Chương trình Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới… Phổ biến nội dung Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn, giúp đỡ viên chức, người lao động giao kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012.

 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là tiến độ xây dựng dự án còn chậm do vướng các thủ tục mới như Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về việc chi vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

 

Một số dự án nhà tài trợ đã phối hợp với Bộ NN&PTNT và các địa phương xây dựng xong Văn kiện dự án nhưng phải xây dựng lại do thay đổi chính sách nên mất nhiều thời gian thẩm định và phê duyệt tại các cấp từ địa phương đến Trung ương. Việc chuẩn bị nguồn lực cho đầu tư còn gặp khó khăn ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án.

 

Trên cơ sở những thành công đạt được, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cụ thể là: Trồng rừng tập trung là 1.059 ha; chăm sóc rừng trồng và rừng nâng cấp là 8.989 ha; Khoanh nuôi tái sinh là 7.913 ha; khoán bảo vệ rừng là 6.025 ha; hỗ trợ khai hoang ruộng bậc thang là 25 ha; rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc hoá học là 2.355 ha; trồng rừng vào khoảng trống và dưới tán rừng là 240 ha. Các dự án tiến hành Lập và kiểm chứng bản đồ cấp xã; khảo sát lập hồ sơ quản lý rừng cộng đồng; điều tra lập địa, quy hoạch sử dụng đất 400 ha để phục vụ cho công tác trồng rừng, phục hồi và quản lý rừng; nghiên cứu khảo sát địa chất để xây dựng phương án phục hồi đê biển kết hợp đường giao thông cấp IV 15.475m cho vùng dự án Kiên Giang Cà Mau; hỗ trợ các chính sách đóng góp vào việc quản lý rừng bền vững như: Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, kế hoạch hành động REDD+ quốc gia; trợ giúp vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Đa dạng sinh học, tiếp tục phối hợp với Tổng Cục Lâm nghiệp hoàn thiện Văn kiện dự án giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ; triển khai các hoạt động về hỗ trợ cải thiện Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) Việt Nam thông qua hỗ trợ cải thiện hệ thống giám sát và đánh giá PFES, hỗ trợ thí điểm dịch vụ hấp thụ và lưu giữ Các-bon của rừng, hỗ trợ thí điểm chi trả điện tử; đồng thời tổ chức quyết toán năm các dự án theo đúng quy định, hoàn thành xử lý tài sản các dự án đã kết thúc.

 

 

Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đánh giá cao những kết quả của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã đạt được, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban đã đóng góp chung vào thực hiện thành công nhiệm vụ của ngành Lâm nghiệp trong năm 2019. Nhấn mạnh năm 2020 sẽ là một năm bản lề quan trọng để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020, Thứ trưởng yêu cầu Ban chủ động rà soát kế hoạch, chuẩn bị triển khai ngay từ đầu năm, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực về nhân sự cho việc chuẩn bị các dự án mới và các dự án đã có quyết định đầu tư và đi vào triển khai thực hiện; đồng thời nhanh chóng phối hợp với các Cục, Vụ của Bộ NN&PTNT triển khai quyết toán hoàn thành, xử lý tài sản các dự án đã kết thúc đảm bảo uy tín của Ban. Ban cũng cần chủ động hơn trong việc điều chỉnh dự án khi chính sách thay đổi để không ảnh hưởng tới tiến độ các dự án.

 

Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp Vũ Xuân Thôn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&PTNT

 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hà Công Tuấn, Ông Vũ Xuân Thôn - Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khẳng định toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức và người lao động Ban sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra của năm 2020 là năm quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ cả giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời tạo tiền đề chuyển sang giai đoạn thực hiện kế hoạch trung hạn tiếp theo. Cụ thể, Ban sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các địa phương, các Bộ, ngành và nhà tài trợ để triển khai kế hoạch các dự án; tăng cường công tác chỉ đạo Ban quản lý dự án các cấp khẩn trương rà soát điều chỉnh giảm nhân sự cho phù hợp với nhiệm vụ được giao theo kế hoạch năm; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ.

Sơn LâmCác tin cũ hơn

Các tin mới hơn
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC